Änglars frusna tårar/Angels frozen tears

By Tuss Marie Lysén

MaoLitenAn installation/audio-visual ; a poem

Part of the project Earth song/en sång till jorden.
This project started 2004 and includes: installations, sculptures, drawings, paintings, photo, video, texts,
graphics, sound etc.

 

 

Installation:
Hängande skiva med små avrinningskanaler (det formella kommer säkert att ändras lite)
stor rå kub av is som sakta smälter.
Under detta: ett kar/oljefat el. liknande, kanske stationär behållare som finns på plats?
En riktad mikrofon som fångar ljudet av fallande/rinnande vatten/droppar,
så småningom fallande i vatten, omgivande ljud , steg och röster blandar sig med
droppljuden som på grund av mikrofonens riktning hörs tydligt,metalliskt högt,eventuellt eko/rymdfunktion.

Ljuden hörs samtidigt som allt spelas in/filmas ( svartvit film )
filmen med ljud projeceras(loopas) sedan på plats, när isen smält,
och vattnet är stilla, under återstoden av utställningen.

Bio:
Tuss Marie Lysén lives and workes in Malmö, Sweden.
She works with many different medias, where the media and materials follows the idéas.
Her work has often political undertones. Text and sound are important components in her work.
Formally she seeks poetic simplicity.
rostrum.nu