Instrument – Teckninga

By Gertrud Alfredsson

IMG_0019

Mitt verk är en Artist Book, Ett originalverk som relaterar till platsen Lövestad Kvarn och mig som person.

 

 

 

 

Installation:
Min “artist book” INSTRUMENT handlar om min hand, tanke och känslan för innehållet, om ett fenomen och en metafor. Har valt ordet och skriften som ett tillägg till bilden. Min tanke är att ordet/ texten är själva bilden och bilden är något helt annat. Min utgångspunkt är: Kvarn, stege, smärta, damm, ekonomi.

Bio:
Gertrud Alfredsson (S) arbetar med teckning, måleri och installation med focus på identitet. Mitt intresse ligger i att skapa nya verk av gamla händelser för att återspegla processer och att undersöka vad som händer över tid. På så sätt skapa nya världar. Museum Jag är ett sådant projekt där jag gav mig själv som konstnär en form av museum, med hjälp av konstverk och projekt i historiskt perspektiv. Nu är mitt intresse att använda mig av den idén men binda den samman med framtid, nuet och platsen.

art-gertrudsblogg.blogspot.se