se

map

Click map for location

Lövestad ligger 50 minuter öster om Malmö Stad, 75 minuter från Kastrup, och ligger på rutten till andra konstbegivenheter som Wanås Skulpturpark, Kivik Art Center, Ystads Konstmuseum och Neon Gallery.

 

 

 

 

 

Datum och arrangemang

Utställningen är öppen varje lördag och söndag 6 juli – 4 augusti 2013, från 13.00 – 17.00. Det kommer att finnas ett schema för varje dags events/performances.

Till varje konstverk finns en orginalskiss, teckning, objekt eller liknande och finns till försäljning. Det finns även en katalog som innehåller varje konstnärs portfolio.

Ett litet café är öppet under utställningen och sköts av konstnärerna själva.

 

Timetable

Sat. 5th January : Call for proposals. Proposals will be accepted on a first-come basis.
Sun. 31st March : Deadline for proposals
Sat. 6th April  : All proposals announced
Sat. 2nd June : Deadline for folio to be included in catalog
Sat. 29th June : Deadline for original artwork/s for sale.
Sat. 6th July : Opening

The exhibition is open each Saturday and Sunday in July and August 3rd and 4th from 1pm to 5pm.

 

Play

gb

map

Click map for location

Lövestad is 50 minutes east of the city of Malmo, 75 minutes from Copenhagen Airport, and lies on the route to other art destinations such as the Wanås Foundation, Kivik Art Center, Ystads konstmuseum and Neon Gallery.

 

 

 

 

 

Dates & Formats

The exhibition will take place every Saturday and Sunday from the 6th of July  to the 4th of August 2013, from 1 to 5 pm. Each day will include a timetable of events & performances.

Each artwork will include an original sketch, drawing, object or otherwise that will be for sale in the shop. In addition, a catalog will be made that includes a ‘folio’ from each artist.

A small cafe will be open during the exhibition, which is entirely artist-run and supported.

 

Timetable

Sat. 5th January : Call for proposals. Proposals will be accepted on a first-come basis.
Sun. 31st March : Deadline for proposals
Sat. 6th April  : All proposals announced
Sat. 2nd June : Deadline for folio to be included in catalog
Sat. 29th June : Deadline for original artwork/s for sale.
Sat. 6th July : Opening

The exhibition is open each Saturday and Sunday in July from 1pm to 5pm and on Saturday and Sunday 3rd and 4th August.