Änglars frusna tårar/Angels frozen tears

By Tuss Marie Lysén

[:se,gb]MaoLiten[:se,gb]An installation/audio-visual ; a poem

Part of the project Earth song/en sång till jorden.
This project started 2004 and includes: installations, sculptures, drawings, paintings, photo, video, texts,
graphics, sound etc.

 

 

Installation:
Hängande skiva med små avrinningskanaler (det formella kommer säkert att ändras lite)
stor rå kub av is som sakta smälter.
Under detta: ett kar/oljefat el. liknande, kanske stationär behållare som finns på plats?
En riktad mikrofon som fångar ljudet av fallande/rinnande vatten/droppar,
så småningom fallande i vatten, omgivande ljud , steg och röster blandar sig med
droppljuden som på grund av mikrofonens riktning hörs tydligt,metalliskt högt,eventuellt eko/rymdfunktion.

Ljuden hörs samtidigt som allt spelas in/filmas ( svartvit film )
filmen med ljud projeceras(loopas) sedan på plats, när isen smält,
och vattnet är stilla, under återstoden av utställningen.

Installation:
A hanging flat object with small pipes for melted water (the formal structure might change a little)
On the surface a large, raw cube of ice (frozen water) slowly melting.
Underneath the hanging object: a container or something similar ; maybe something stationary that is in the mill?
A pointed microphone that records the sound of falling waterdrops as they hit the surface, and as time elapses, the water in the container rises and consequently the sound changes and also the surrounding sounds, steps and voices mix with the drop sounds. The sound of the drops can be heard very loudly, metalically and painfully clear, maybe with an echo or “space” effect.

The installation will be filmed in black and white and the sound amplified in the room simultaneously. When the ice is melted and the water is still, the film will be projected ,looping on the spot of the installation for the rest of the exhibition time.

Bio:
Tuss Marie Lysén lives and workes in Malmö, Sweden. She works with many different medias, where the media and materials follows the idéas. Her work has often political undertones. Text and sound are important components in her work. Formally she seeks poetic simplicity.
rostrum.nu